EVALUACE

Na základě naší spolupráce s předními odborníky na problematiku evaluace v ČR, jsme Vám schopni zajistit sběr, analýzu a vyhodnocení dat, které Vám umožní efektivní a kvalifikované rozhodnutí v rámci vnitropodnikových procesů a projektů.