POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Nabízíme efektivní řešení v oblasti problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany se specializací na obce a sociální služby (pobytové i terénní). Kompletní zpracování dokumentace BOZP  a PO. Revize hasicích přístrojů, hydrantů atd. Služby zajišťuje náš zaměstnanec, který je držitelem odborné způsobilosti.