POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Všechny naše služby a zboží dodáváme v režimu náhradního plnění

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

Naši zaměstnanci zajišťují komplexní řešení problematiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou se specializací na obce a sociální služby (pobytové i terénní). Kompletní zpracování dokumentace BOZP a PO. Revize a prodej hasicích přístrojů, hydrantů atd. Všechny činnosti zajišťujeme na profesionální úrovni s garancí odborné způsobilosti.

  • Konzultační činnosti a poradenství
  • Kontroly prostor z hlediska BOZP a revize hasících přístrojů
  • Lektorská činnosti