O nás

Všechny naše služby a zboží dodáváme v režimu náhradního plnění

OZS sociální podnik s.r.o. byl založen v roce 2014. Během sedmi let se rozrostl o třicet nových zaměstnanců a rozšířil svoji činnost do sedmi obci v Olomouckém a Zlínském kraji .

OZS sociální podnik s.r.o. vznikl na základě poptávky místních aktérů v Bystřici pod Hostýnem. Fond dalšího vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu aktivně podporoval vznik sociálního podniku v regionu Bystřice pod Hostýnem. Fond podrobně zmapoval a oslovil většinu místních organizací, jak komerčních tak i nekomerčních, a začal pořádat setkání na toto téma. Na třetí schůzce pořádané 7. 11. 2014 jsme byli přizváni i my jako zástupci neziskového sektoru za Okrašlovací a zábavní spolek z.s. Tímto začala naše angažovanost v sociálním podnikání, která vyústila do faktického a formálního založení OZS sociálního podniku s.r.o. dne 12. 10. 2015. V názvu našeho sociálního podniku se hlásíme k našemu neziskovému původu. Za jednu z nejdůležitějších funkcí sociálního podnikání považujeme dokonalou znalost místního prostředí a schopnost flexibilně reagovat na místní poptávku a velice přesně zacílit naši činnost, jak z hlediska podpory místních (neziskových) aktérů (spolků, sdružení), tak nabídky služeb a činností pro komerční sféru a veřejnou správu a samosprávu.

 ZAMĚSTNANCI

Ovšem na prvním místě jsou pro nás naši zaměstnanci, bez nich by naše činnost nebyla možná. Momentálně zaměstnáváme 25 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců (2015 – 1, 2016 – 5, 2017 – 8, 2018 – 12, 2019 -16, 2020 – 19). Pro každého našeho zaměstnance se snažíme najít pracovní uplatnění odpovídající jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. Všechny naše zaměstnance zaměstnáváme pouze na částečné úvazky, které zajišťují dlouhodobou udržitelnost (zdravotní) a spokojenost zaměstnanců. V rámci finančního ohodnocení garantujeme nejvyšší možné mzdy, které umožňují důstojný život s finanční jistotou a bez sociálních dávek. Toto všechno jsou i benefity pro komerční společnosti, které s námi spolupracují. Naši zaměstnanci mají rádi svou práci a nám na tom záleží! S našimi zákazníky samozřejmě komunikujeme a vysvětlujeme jim určitá omezení, která z naší činnosti plynou, avšak nemají žádný vliv na kvalitu a termín odvedené práce.

Jakub Koníček