Požární ochrana a BOZP

Všechny naše služby a zboží dodáváme v režimu náhradního plnění

Naši zaměstnanci zajišťují komplexní řešení problematiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou se specializací na obce a sociální služby (pobytové i terénní). Kompletní zpracování dokumentace BOZP a PO. Revize a prodej hasicích přístrojů, hydrantů atd. Všechny činnosti zajišťujeme na profesionální úrovni s garancí odborné způsobilosti.

Mezi naše jednotlivé činnosti patří:

 • Vedení veškeré dokumentace požární ochrany a BOZP v aktuálním platném stavu dle zákona a změn.
 • Účast při kontrolách státních orgánů – HZS, KHS, OIP.
 • Pravidelné prověrky.
 • Vstupní a periodická školení BOZP a požární ochrany.
 • Preventivní kontroly.
 • Konzultace – preventivní prohlídky pracoviště.
 • Poradenství a řešení krizových stavů dle potřeb zákazníka.
 • Školení řidičů – referentů.
 • Školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců a ostatního personálu.
 • Poradenská a krizová telefonní linka.
 • Vylepení bezpečnostních tabulek na pracovištích.

PROVÁDÍME NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:

 • Hasící přístroje
 • Hydranty
 • Nouzové osvětlení
 • Protipožární dveře
 • Ucpávky