Náhradní plnění

Všechny naše služby a zboží dodáváme v režimu náhradního plnění

Vítejte na stránkách OZS sociálního podniku! Jsme sociální firma, která se zaměřuje na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a poskytování užitečného náhradního plnění.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Jako sociální podnik  jsme „Uznaný zaměstnavatel na chráněném trhu práce“ a pro organizace vyžadující náhradní plnění jsme schopni nad rámec naší činnosti individuálně posoudit a navrhnout možnost naší spolupráce.

Konec předraženým kancelářským (toaletním) papírům, úklidovým potřebám, montérkám, prostě – uzitecneplneni.cz.

V rámci náhradního plnění např.:

 • zpracováváme a následně administrujeme žádosti o dotace
 • zajišťujeme další vzdělávání (kurzy),  evaluace, školení řidičů, kontroly hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních dveří, požárních ucpávek atd.
 • provádíme sociálně aktivizční práce nejen pro seniory
 • děláme přípravné elktromontážní práce
 • pořádáme kulturní a společenské akce

Vše, co si od nás objednáte a co vidíte na těchto stránkách, můžeme dodat v režimu „náhradního plnění“, jen tuto informaci od vás potřebujeme na vaší objednávce.

A co je vlastně sociální podnikání?

Uvádíme českou definici, užívanou v Manuálu sociálních podniků G. Kurkové a P. Frankové, která je unikátní „lidovějším“ náhledem na věc a užitím pozitivního i negativního vymezení.

Sociální podnik (+):

 • Chce dělat věci jinak, jiná hodnotová motivace – děláme věci jinak!
 • Umí podnikat, podnikání je základem příjmů – díky vám prosperujeme!
 • Většina zisku se vrací zpět do podniku – vše co vyděláme investujeme zpět do zaměstnanců, rozvoje podniku a do místních aktivit
 • Respektuje zájmy a potřeby svých zaměstnanců – pořádáme školení, vzdělávání, vnitropodnikovou evaluaci, psychologickou práci se zaměstnanci
 • Zpravidla zaměstnává znevýhodněné osoby (není podmínkou) – všichni naši zaměstnanci jsou znevýhodnění
 • Je nezávislý – jsme nezávislí
 • Spolupracuje smístní komunitou, chová se partnersky – spolupracujeme s MAS, Sokolem, obcemi, církevními organizacemi, sportovními organizacemi

Sociální podnik (-):

 • Není podnik, který se za sociální označí
 • Není to každý společensky odpovědný podnik (CSR)
 • Není to NNO, co si přivydělává prodejem výrobků
 • Není to sociálně-terapeutické pracoviště
 • Nemusí jím být každý zaměstnavatel s více jak 50% zaměstnanci se zdravotním postižením

Hlavní charakteristiky sociálních podniků jsou podle Doliny (Dolina 2010, Šimková 2013) následující:

 1. Sociálně – společensky nebo obecně prospěšný cíl, který má sloužit k podnikání
 2. Nezávislost obchodní, finanční a kapitálová (na zájmech, které by byly v rozporu s cílem sociálního podnikání)
 3. Přítomnost obchodních, ekonomických a finanční rizik, která provázejí podnikání
 4. Zisk z podnikání je přednostně používán pro plnění sociálně – společenských cílů
 5. Sociální podnik je budován a rozvíjen na demokratických principech a vztazích k zainteresovaným osobám a podporovatelům (tzv. stakeholderům)
 6. Sociální podnik stojí na rovnováze sociálních a podnikatelský cílů a motivů
 7. Vícezdrojové  financování,  umožňuje  vedle  dostatečných  podílů  vlastních  tržeb  využívat  i  dalších veřejných a soukromých zdrojů
 8. Úzké sepětí a vliv na místní a regionální rozvoj, životní prostředí (udržitelný rozvoj v krajině)
 9. Využití netradičních možností a kombinací podnikatelských vizí a nápadů
 10. Vysoká inovativnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám podnikání

Sociální podnikání, Podklad pro koncepci polituky vlády vůči NNO do roku 2020