Vzdělávání a průvodcovská činnosti

Všechny naše služby a zboží dodáváme v režimu náhradního plnění

Vzdělávací a průvodcovské činnosti se věnujeme v obci Prlov, kde ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Zlín (dále jen KVV Zlín) ve a Obecním úřadem Prlov pořádáme každoročně branně – vědomostní soutěž k uctění památky obětí Prlovské tragédie, odehrávající se na autentických místech domácího odboje 2. světové války, určené pro žáky druhého stupně základních škol.

V rámci soutěže si žáci mohou ověřit kromě svých vědomostí i fyzické dovednosti (mířená střelba ze vzduchovky, hod granátem (gumová imitace) na cíl, překážková dráha aj.).

Zároveň se podílíme na pátrání v archivech, přepisu a digitalizaci dokumentů, vytváření brožur a audiovizuálních děl s historickou tématikou s cílem zpřístupnit informace široké laické veřejnosti. Sbíráme příběhy pamětníků a zachycujeme jejich vzpomínky pomocí různých audio či video záznamů a vytváříme tak unikátní historické prameny, které jsou následně verifikovány historiky a dalšími odborníky.

Více o těchto historických událostech naleznete na následujících stránkách:

https://www.obecprlov.cz/informace-o-obci/prlovska-tragedie/

https://jurickuvmlyn.unas.cz/